1807-07-11 Adv. Bevallen van dochter Cs. Fabbius 1808-07-04 Bezoek prins Fredierik Henderik aan Steenwijk 1809-07-28 Landdrost-Ambten. 3 openbare nederduissche scholen in Steenwijk 1809-09-08 Men zoekt erfgenamen Lucas Haakman. 1809-09-20 Verkoping spullen lucas Haakman 1809-11-07 Nieuwe Steenwijker schrijf en kantooralmanak verkrijgbaar 1809-11-16 25 jarig bestaan departement Tot nut van algemeen alhier 1811-01-17 Landdrost maakt bekend vijfde school-district 1815-03-21 Adv. F.H.Tuttel en J.W. Fabius verkopen winkel en goederen. 1815-07-04 Adv. Gevestigd Apotheker T ten Brink Woldstraat 1815-07-04 Adv. Overlijden Andries Brennink Meyer 1815-09-22 Adv. De burgemeester maakt bekend autohorifatie van Z.E. den heer Gouverneur dezer provice publiek en aan de meestbiedende … overjaar 1815. 1815-12-12 Adv. De burgemeester maakt bekend autohorifatie van Z.E. den heer Gouverneur dezer provice publiek en aan de meestbiedende …over jaar 1816. 1816-01-22 Graven in de kerk moeten worden opgehoogt. 1816-05-05_ Adv. Overlijden Cathatina Suanna Swijgijwen weduwe Arent Tuttel. 1816-05-24 Burgemeester maakt bekend. Vernieuwen schooywerk haven vernieuwen Gasthuis Brugge en vernieuwen schutsluis in de Aa aan het verlaat. 1816-06-01 Adv. Rouwbeklag Trijntje van Veen echtgenoot A.Flederus. 1817-03-05 Adv. Overleden Sijbrand Oosterloo echtgenoot van A Krop. 1817-04-03 Adv. Te koop bakkerij Oosterstraat 148. 1817-04-11 Bliksem ingeslagen toren brak brand uit. 1817-05- 07 Adv. Verkoop woning Woldstraat No.333 1817- 09-16 Aanbesteding weg Friese grens naar Drentse grens. 1818-05-09 Adv. Jan Ketel Bovehuis aan de Markt z zijde Schoen en laarzen. 1818-07-04 Bezoek Willem Frederik Prins van Oranje-Nassau. 1818-11-02 De weldadigheid kolonie Frederiksoord. 1819-03-07 Adv. Geboorte dochter L S Tromp. 1820-03-28_ Adv. Stads vroedmeester Proger overleden. 1820-07-02 Graven kanaal Blokzijl over Steenwijk langs Frederiksoord bekend. 1820-10-14 Adv. Geboorte dochter van M Meesters. 1821-04-10 Ring Synagoge vraagt voorzanger. 1821-04-30 Jan te Wolde ontvangt uit geloode premie voor grootse getal paarden gekocht. 1821-05-25 J. Godefroy organist en muziekdirecteur overleden. 1821-07-14 Adv. Kindje overleden van J Meesters. 1821-11-27 Adv. Verkoop woning Woldstraat door Meesters. 1822-07-23 Adv. Commissie Landbouw vergadering. 1822-07-25 Plenning vergadering Ministerie voor publieke onderwijs. 1823-02-10 Inzameling voor stadsgenoten die armlastig zijn deze winter. Komen meer zaken bij.
15 april 2024 BEELDBANKSTEENWIEK